30 C
Athens
Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

ΑρχικήΑΡΘΡΑΣυμπαραστάτης Δημότη & Επιχείρησης: Ακροβασία σε τεντωμένο σκοινί

Συμπαραστάτης Δημότη & Επιχείρησης: Ακροβασία σε τεντωμένο σκοινί

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης! Ένας ουσιαστικός θεσμός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εάν κι εφόσον μπορέσει να λειτουργήσει ανεξάρτητα με την δημοτική αρχή που τον πρότεινε και τον ψήφισε πλειοψηφικά. Ο Συμπαραστάτης απ’ την αρχή της θέσπισής του είτε υπάρχει τύποις στους περισσότερους δήμους είτε προσπαθεί ν’ αποδείξει την ανεξαρτησία του στους καχύποπτους δημότες, οι οποίοι αναρωτιούνται αν μπορεί να σταθεί απέναντι στον δήμαρχο που τον πρότεινε, σε τυχόν κακοδιοίκηση που του καταγγέλθηκε. Υπό αυτές τις συνθήκες ακροβατεί σε τεντωμένο σκοινί, μεσολαβώντας μεταξύ καταγγέλλοντος για κακοδιοίκηση δημότη και υπηρεσιών του δήμου που ενέχονται στην καταγγελλόμενη κακοδιοίκηση.

Αν ανατρέξουμε στις σχετικές διατάξεις για την υποβολή αιτήματος υποψηφιότητας για τη θέση του Συμπαραστάτη, θέτουν ως προϋπόθεση «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας» φωτογραφίζοντας ένα άτομο με αξιοπιστία και βαρύτητα στις απόψεις του, κάθε φορά που θα καλείται να τις εκφράσει στη τοπική κοινωνία και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον στην επιλογή Συμπαραστάτη θα πρέπει να συνεκτιμάται η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (νομικών, πολιτικών, οικονομικών σπουδών).

Αρετές του Συμπαραστάτη

Στο θεσμικό πρόσωπο του Συμπαραστάτη πρέπει να διακρίνεται η αντικειμενικότητα, η ανεξαρτησία χωρίς καμία δέσμευση με την πολιτική εξουσία διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να ασκήσει με αποτελεσματικό τρόπο το ρόλο του. Πως μπορεί ωστόσο να ισχύει κάτι τέτοιο όταν κάθε δημοτική αρχή προτείνει πρόσωπα που εκ προοιμίου δεν θεωρούνται ανεξάρτητα αφού έχουν άμεση ή έμμεση εξάρτηση με το πολιτικό προσωπικό του Δήμου που τους επιλέγει;

Παράλληλα, η εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιβάλλεται κατά περίπτωση σαν κατάλοιπο πελατειακής πολιτικής και κομματικού ρουσφετιού του παρελθόντος.

1) Να μην είναι πολιτικό πρόσωπο ή πρόσωπο που έχει άμεση σχέση με την πολιτική εξουσία. Ο θεσμός του Συμπαραστάτη είναι διαμεσολαβητικός και ανεξάρτητος. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι πρόσωπο που ήταν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές ή έχει εκπεφρασμένες βλέψεις για πολιτική καριέρα στο μέλλον ή το επάγγελμα του αφήνει υπόνοιες για συναλλαγή μεταξύ του θεσμού και των πολιτικών αρχών.

2) Να έχει νομικές γνώσεις. Ο Συμπαραστάτης δεν κάνει πολιτική. Απαντάει με βάση τη νομολογία, ανεξαρτήτως από την πολιτική θέση της δημοτικής αρχής, της αντιπολίτευσης, πολιτών ή οργανωμένων φορέων επί όποιων θεμάτων γίνεται δέκτης καταγγελιών. Η στελέχωση με επιπλέον προσωπικό που θα καλύπτει νομικά το γραφείο του Συμπαραστάτη είναι ένα επιπλέον ανώφελο έξοδο.

3) Να είναι νέος σε ηλικία, ώστε να δει τη θέση του Συμπαραστάτη ως πεδίο προσφοράς μειώνοντας το πάρε – δώσε πολίτη και πολιτικού, διαμεσολαβώντας όπου υπάρχουν σοβαρά ζητήματα κακής διοίκησης από πολιτικούς ή υπηρεσιακούς παράγοντες, και όχι ως μια μόνιμη αντιμισθία τεσσάρων ετών.

Μια πολλή σημαντική θέση, μόνο για κατάλληλο προσοντούχο άτομο και προπαντός άτομο ισορροπημένο με την ευρεία έννοια της λέξης, προσηλωμένο στο έργο του, για το καλό Δήμου-Δημότη-Επιχειρηματία κλπ.

Υποχρεώσεις του Συμπαραστάτη

Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σετικά άρθρα
Creative People

Τελευταία Νέα