21.3 C
Athens
Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2024

ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΞΕΚΙΝΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΟΝΕΙΡΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης για την αξιοποίηση του δημόσιου ακινήτου ΑΒΚ 710 με την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία Μουσείου Κεραμικής – ΑΚΕΛ “Πάνος Βαλσαμάκης” και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λαύριο Αττικής, υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής, το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Δήμος Λαυρεωτικής και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 846.945,94 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση κρίθηκε απαραίτητη για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου που είχε διακοπεί από τον Ιούνιο του 2012. Το έργο αφορά στη μετατροπή του διατηρητέου βιομηχανικού κτιρίου – μνημείου που βρίσκεται εντός του Δημοσίου Ακινήτου με ΑΒΚ 710, αρμοδιότητας Κ.Υ. Ανατολικής Αττικής σε Μουσείο Κεραμικής. Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση – εκμετάλλευση των δύο κενών δεξαμενών καθίζησης και την κάλυψή τους με μια στατικά ανεξάρτητη μεταλλική κατασκευή.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης παρατήρησε ότι τέτοιου είδους έργα πολιτιστικής υποδομής βάζουν τις βάσεις «για μια νέου τύπου ανάπτυξη που δίνει έμφαση στον πολιτισμό, αναβαθμίζοντας όλους τους δήμους της Αττικής, καθιστώντας τους συμμέτοχους στη συλλογική προσπάθεια ανάταξης του τόπου». «Το έργο αυτό είναι ένα από σειρά έργων που σχεδιάζουμε, στο πλαίσιο των συνεργειών με το υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Λαυρεωτικής, και τα οποία αποσκοπούν στο να καταστεί το Λαύριο σοβαρός πόλος πολιτιστικής δραστηριότητας», υπογράμμισε η Περιφερειάρχης.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει:

 1. Τη γενική επίβλεψη του έργου που θα υλοποιηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.
 2. Τη διενέργεια των τυχόν διαγωνιστικών διαδικασιών που θα απαιτηθούν για την ανάθεση του έργου και την εν γένει κάλυψη των σχετικών αναγκών.
 3. Την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την πρόοδό του και τις εντολές πληρωμής που θα κατατίθενται στη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Αττικής και μέχρι του ποσού των 846.945,94 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 4. Τον έλεγχο των πιστοποιημένων λογαριασμών από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Αττικής και τη μέριμνα για την αποστολή τους στην αρμόδια ΥΔΕ προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
 5. Τη μέριμνα για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υλοποίηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όσων προβλέπονται στην παρούσα Προγραμματική σύμβαση.
 6. Τη διοικητική παράδοση του έργου στο Δήμο Λαυρεωτικής μετά τη σύνταξη της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών.
 7. Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
 8. Την ενημέρωση των λοιπών συμβαλλομένων μερών σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και την έγκαιρη ειδοποίηση της Δ/νσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων για τυχόν βιομηχανικά κατάλοιπα κατά τις εκσκαφικές εργασίες.
 9. Την υποβολή δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττικής της Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής μελέτης για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Δ/νση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αφού τεθεί προηγουμένως υπόψη των συμβαλλομένων μερών, καθώς και στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 10.
 10. Τη συμμετοχή δια των εκπροσώπων της, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσας και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
 11. Τη μέριμνα για τη συνεχή και αδιάλειπτη ασφάλιση του έργου στο σύνολό του, κατά παντός ασφαλιζόμενου κινδύνου, ζημίας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.

 

 

 

Σετικά άρθρα
Creative People

Τελευταία Νέα