26.2 C
Athens
Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

ΑρχικήΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕφορία: Ερχονται «έξυπνοι» φορο-έλεγχοι, fast track επιστροφές φόρων και νέες ηλεκτρονικές συναλλαγές

Εφορία: Ερχονται «έξυπνοι» φορο-έλεγχοι, fast track επιστροφές φόρων και νέες ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τι προβλέπει το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τελευταίο δίμηνο του 2022 και το 2023

Μαρία Βουργάνα

Εκκαθάριση του στοκ των επιστροφών φόρων, έλεγχοι σε 104 συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων, ηλεκτρονική υποβολή και των δηλώσεων άτυπων χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών, ενεργοποίηση κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας αυτοκινήτων αλλά και εφαρμογή ενός νέου συστήματος που θα αξιοποιεί τις καταγγελίες των πολιτών και τις πληροφορίες είναι ορισμένες από τις δράσεις που δρομολογεί για το τελευταίο δίμηνο του έτους η ΑΑΔΕ, μετά την αναθεώρηση των στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου του 2022.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή προστίθενται νέοι στόχοι μέχρι το τέλος του έτους, ορισμένοι μεταφέρονται για το επόμενο έτος και κάποιοι απαλείφονται.

 Για το 2023 μεταφέρθηκαν η διενέργεια τουλάχιστον 5.500 έκτακτων ελέγχων σε επιτηδευματίες που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι επιτόπιοι φορο-ελέγχοι με tablets ενώ το αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφών φόρου θα «τρέξει» από τον επόμενο Μάρτιο και τον Απρίλιο θα ξεκινήσει η έκδοση φορολογικής ενημερότητας με κριτήριο το προφίλ οφειλετών.

Το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο

Το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τελευταίο δίμηνο του 2022 προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Διεκπεραίωση του συνολικού ποσού των επιστροφών που εκκρεμούν την 28/2/2022, έως την 30/11/2022. Εξαιρούνται, οι εκκρεμείς επιστροφές που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη και σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή.
 • Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών (12/2022)
 • Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας (12/2022)
 • Επέκταση της χρήσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) σε όλες στις ΔΟΥ και στα ΕΛΚΕ 12/2022
 • Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας 12/2022
 • Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής 12/2022
 • Διαδικασία υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ στα μισθωτήρια 12/2022
 • Έκδοση 8 κανονιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου καταπολέμησης του λαθρεμπορίου κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, μέχρι 31/12/2022.
 • Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης των αποτελεσμάτων ελέγχου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο και έκδοσης πράξης προσδιορισμού διορθωτικού μετά από έλεγχο ΕΝΦΙΑ, μέχρι 31/12/2022.
 • Καθορισμός απαιτήσεων για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία μετά από έλεγχο, μέχρι 31/12/2022.
 • Έκδοση, το αργότερο μέχρι 31/12/2022, των εκκρεμών, κατά την 31/12/2021, Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ), κατόπιν μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, ετών 2018, 2019,2020 και 2021.
 • Υποβολή σχεδίου συμπληρωματικής εγκυκλίου για τη διαδικασία χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, μέχρι 31/12/2022.
 • Διενέργεια 104 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 A του ν.4174/2013 μέχρι 31/12/2022.

Για το 2023 μεταφέρθηκαν οι εξής δράσεις

 • Διενέργεια τουλάχιστον 5.500 έκτακτων ελέγχων σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών, κλπ.) (περιλαμβάνονται στους ελέγχους των στόχων ΣΠ.1.2.12, ΣΠ.1.2.15, ΣΠ.1.2.17).
 • Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
 • Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive) Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.
 • Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.
 • Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου -Μελέτη και επιχειρησιακές απαιτήσεις -Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα , χωρίς αίτηση (3/2023).
 • Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών (4/2023).
 • Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα (6/2023).
 • Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) (6/2023).
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (λοιπές περιπτώσεις – πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μετά από έλεγχο) (9/2023).
 • Ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο μέσω συστήματος Eispraxis
 • Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων.
 • Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022.
 • Σύνταξη εγκυκλίου με αντικείμενο την κοινοποίηση των νέων διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε., κατόπιν της διοικητικής κωδικοποίησης του, σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα σε θέματα επιβολής κατασχέσεων στα χέρια τρίτων, και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους, μέχρι 31/03/2022.
Σετικά άρθρα
Creative People

Τελευταία Νέα