36.3 C
Athens
Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

ΑρχικήΣΧΟΛΙΑΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Η έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου και τα στοιχεία που την στηρίζουν, ως προς το Γ’ Τρίμηνο του έτους 2014, αποτελούν μια επιβεβαίωση σαφή και αναντίλεκτη, ως προς τα όσα υποστήριξα κατά καιρούς για την οικονομική πορεία του Δήμου μας, πριν και μετά τις εκλογές. Η πορεία αυτή δεν υπήρχε τυχαία. Ήταν το προϊόν μιας λογικής και προσεκτικής διαχείρισης, που πάντα λάμβανε υπόψη της δύο παραμέτρους.

Από την μια το καθήκον να υπηρετείται η οικονομική ευρωστία του Δήμου μας, εν μέσω αλλεπάλληλων κτυπημάτων από την κεντρική εξουσία (δραστικός περιορισμός πόρων, συνεχής αύξηση αρμοδιοτήτων, υιοθέτηση με το ζόρι των στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών εκτός Δήμου, κλπ, κλπ).

Από την άλλη το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, σε εποχές σκληρής δοκιμασίας για όλους. Κάθε επεξήγηση είναι περιττή. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε την κατάσταση.

Νοιώθω υπερήφανος που έρχεται η άνω Υπηρεσία και επιβραβεύει σήμερα αυτή την προσπάθειά μας. Προσωπικά δεν περίμενα την έκθεση γιατί πάντα ήμουν βέβαιος ότι και στα καθήκοντά μας έναντι του Δήμου ανταποκριθήκαμε και το κοινωνικό του πρόσωπο δεν απεμπολήσαμε. Όμως προς κάθε δύσπιστο, είναι χρήσιμη η επίσημη άποψη της αρμόδιας Υπηρεσίας και καλώ όλους να την διαβάσουν προσεκτικά.

Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν αβίαστα από την μελέτη της έκθεσης της Οικονομικής Υπηρεσίας. Και τα όσα αναφέρονταν κατά καιρούς, είτε μετεκλογικά και πριν την 31-8-2014 είτε κατά την ορκωμοσία της νέας Δημοτικής αρχής, διαψεύδονται άλλη μία φορά πανηγυρικά και «με την βούλα». Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Τήνου παραδόθηκε σε καλή κατάσταση, ο Δήμος είναι οικονομικά εύρωστος και υγιής, λαμβανομένης υπόψη και της οδυνηρής κατάστασης που βιώνουμε όλοι. Και το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ χωρίς να μεταβάλω άποψη ως επικεφαλής πλέον της μείζονος μειοψηφίας: Ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της κατακρήμνισης των πάντων στον τόπο μας υπήρξαν οι Δήμοι διότι η κεντρική εξουσία τούς κατάφερε καίρια πλήγματα, τόσο με τον ανάλγητο περιορισμό των εσόδων τους (άνω του 60%) όσο και με την προσθήκη νέων και δυσβάσταχτων δαπανών, σε μια εποχή που οι δημότες στέναζαν και στενάζουν, υπό το βάρος των πάσης φύσεως φοροεπιδρομών. Νοιώθω δικαιωμένος και περήφανος για την διαχείριση αυτή. Αυτόματα καταρρίπτονται άστοχες και αβάσιμες σχετικές κατηγορίες, τις οποίες υπαγόρευσε η προεκλογική αντιπαράθεση (ίσως αναμενόμενα) αλλά και μια αδικαιολόγητη εμμονή στην υποβάθμιση του έργου μας, μετά τις εκλογές (εντελώς αδικαιολόγητα). Οι αριθμοί λένε την αλήθεια: Η πρωτοφανής «καταιγίδα» που έπληξε την πατρίδα μας, το νησί μας και το Δήμο μας (2011-2014), αντιμετωπίστηκε με σύνεση, ορθές αποφάσεις και το τιμόνι κρατήθηκε γερά. Αυτό ήταν το καθήκον μου και αυτό έπραξα, με μεγάλο αγώνα και μέσα από μύριες αντιξοότητες.

Παναγιώτης Κροντηράς

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Δήμου Τήνου, τέως Δήμαρχος

Παρακάτω παρατίθεται η εισήγηση  της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ’ Τρίμηνο του οικ. Έτους 2014:

«ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                               Τήνος 09 Οκτωβρίου 2014

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΘΕΜΑ :

«Έλεγχος πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο του οικ. έτους 2014».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 το ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4257/2014  « Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»).».

          Η Δ/ση οικονομικών του Δήμου μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,   παρουσιάζει στην Οικονομική Επιτροπή την έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του 3ου  τριμήνου, ήτοι από 1ης /1ου  μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014Τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 40038/2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και εμπεριέχονται στα δύο φύλλα που έχετε μπροστά σας.  

Επειδή το τέλος του 3ου τριμήνου είναι ο μήνας που εγκαθίσταται η νέα δημοτική αρχή, έκρινα χρήσιμο να σας παρουσιάσω αναλυτικότερα αυτή τη φορά τα οικονομικά δεδομένα του δήμου μας, με πίνακες, καταστάσεις τάσης (trendpercentage) και γραφήματα.            

Εισαγωγικά αναφέρω τα εξής :

Τεκμηριώνεται από τα απολογιστικά στοιχεία βάθους 4 ετών, η σταθερή οικονομική κατάσταση του Δήμου Τήνου. Παρότι το οικονομικό περιβάλλον παραμένει δυσμενές και παρότι διανύσαμε μια προεκλογική περίοδο. 

Αναλυτικότερα, η επισκόπηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής διαχείρισης στα τρία τέταρτα (75%) της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, μας επιβεβαιώνει τα  εξής : 

1. Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων (Τακτικά & έκτακτα έσοδα, Έσοδα ΠΟΕ, Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων).

 Τα έσοδα συνολικά, αν και συνεχίζουν να αποκλίνουν από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, εν τούτοις διαμορφώνονται με χαρακτηριστική σταθερότητα.  Παρουσιάζουν μάλιστα μικρή άνοδο σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 3ου τριμήνου των ετών 2011, 2012 και 2013.

Συνέβαλε σε αυτό η εντατικότερη προσπάθεια των συναδέλφων του Τμήματος Εσόδων, η πρόσφατη ενίσχυση της στελέχωσης του Τμήματος, καθώς και το αποτέλεσμα της ευνοϊκής ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

Συγκεκριμένα σε σύνολο προϋπολογισθέντων ετησίων εσόδων, μετά και τις αναμορφώσεις,  ύψους 14.445.806,22 €, έχουν βεβαιωθεί έως τις 30/9/2014, 7.592.995,18 €, ήτοι ποσοστό 52.56% των προβλεπομένων, και έχουν εισπραχθεί 6.194.614,004 €, δηλαδή ποσοστό 81,58% των βεβαιωθέντων (αρκετά υψηλό ποσοστό).

Στον κατωτέρω πίνακα (1) εμφανίζονται τα έσοδα των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014 κατά το τρίτο τρίμηνο του αντίστοιχου οικονομικού έτους:

          ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (σε ετήσια βάση)

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ Μέχρι 30/9

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Μέχρι 30/9

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

2011

15.762.079,08

7.192.129,82

6.120.441,05

38,83

2012

14.377.233,32

7.345.353,03

5.898.390,91

41,03

2013

15.635.804,84

7.544.581,14

6.065.060,15

38,79

2014

14.445.805,22

7.592.995,18

6.194.614,00

42,88

 

Πίνακας 1

 Πίνακας 1α

2. ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ του ΚΑ 0  κινούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις. Οι εισροές στο εννιάμηνο καλύπτουν το 72,43% των ετησίων προβλέψεων του προϋπολογισμού ως προς τα βεβαιωθέντα και το 64,58 % ως προς τα εισπραχθέντα. Παρουσιάζουν δε μικρή αύξηση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα :  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑ 0

 

ΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (σε ετήσια βάση)

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ Μέχρι 30/9

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Μέχρι 30/9

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ.

2011

5.947.765,00

2.169.690,09

1.840.837,34*

30,95

2012

4.167.551,89

1.740.126,42

1.378.403,10

33,07

2013

2.768.647,05

1.804.529,49

1.496.782,08

54,08

2014

2.483.381,12

1.798.632,19

1.603.872,68

64,58

Πίνακας 2

* Έχει επέλθει μεταξύ των ετών 2011-2014 μείωση των ΚΑΠ κατά 65% και μείωση των δημοτικών τελών

  Εισπραχθέντα τακτικά έσοδα (ΚΑ 0) 9ος/2011 έως 9ος/2014

 Πίνακας 2α

3. Το σύνολο των εισπραχθέντων Τακτικών Εσόδων  (Κ.Α. 0, 21, 321) εμφανίζουν αύξηση και διαμορφώνονται σε επίπεδα ψηλότερα των ετών 2011,12, 13.

 

ΕΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ            Μέχρι 30/9

2011

2.493.540,64

2012

2.293.817,70

2013

2.193.051.01

2014

2.543.887,57

Πίνακας 3

 Πίνακας 3α

4. Ως προς τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : το ποσοστό προϋπολογισθέντων–βεβαιωθέντων συνεχίζει να παρουσιάζει -αναμενόμενη λόγω του χαρακτήρα των εσόδων-, σημαντική απόκλιση και διαμορφώνονται στο εννιάμηνο στο 19,62 % των προϋπολογισθέντων.  Αυτό οφείλεται –όπως έχουμε επαναλάβει- σε εξωγενείς αιτίες και συγκεκριμένα στην καθυστέρηση της εκταμίευσης των χρηματοδοτήσεων των ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων, δεδομένου ότι οι εκταμιεύσεις  παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων.

Το πρόβλημα αυτό (της εγγραφής δηλαδή του συνόλου της χρηματοδότησης στον ετήσιο προϋπολογισμό, όταν η χρηματοδότηση εισπράττεται σε περισσότερα οικ. έτη) έχει εντοπιστεί και κεντρικά και στο εξής τα έκτακτα έσοδα των επιχορηγήσεων θα εμφανίζονται τμηματικά. Θα απεικονίζονται στον προϋπολογισμό σε βάθος περισσότερων του ενός έτους, με την ψήφιση πολυετών δεσμεύσεων.

Η μεγάλη απόκλιση  των εκτάκτων εσόδων αποτελεί την κύρια αιτία των αποκλίσεων που εμφανίζεται στο σκέλος των εσόδων κατά  την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Στον κατωτέρω πίνακα (4) ανιχνεύεται επίσης το αποτέλεσμα των περικοπών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ενδεικτικά :

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ (σε ετήσια βάση)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Μέχρι 30/9

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

2011

5.581.575,74

1.774.332,45

31,79

2012

5.431.061,92

1.350.606,48

24,87

2013

7.402.842,89

1.484.586,32

20,05

2014

6.714.445,60

1.315.357,15

19,59

Πίνακας 4

Πίνακας 4α

5. Ως προς τα έσοδα παρελθόντος οικονομικού έτους (ΠΟΕ) του κεφ. 2 του προϋπολογισμού, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου κρίνονται ικανοποιητικά δεδομένου ότι επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έχει βεβαιωθεί το  93,28% των ετησίων προβλέψεων και έχει εισπραχθεί το 79,65%. Συγκεκριμένα σε προϋπολογισθέντα έσοδα 1.010.900,00 € βεβαιώθηκαν 947.639,56 €και εισπράχθηκαν 809.115,79 €.

6. Εισπράξεις από ΠΟΕ του κεφαλαίου 3 των εσόδων,   που αφορά οφειλές προηγούμενες του έτους 2013,  τα αποτελέσματα ως προς τα βεβαιωθέντα βρίσκονται στο  85,43 % των προϋπολογισθέντων, έχει εισπραχθεί όμως μόλις το 13,40%.

Τίθεται ως επείγουσα προτεραιότητα η αντιμετώπιση αυτής της απόκλισης.

Αυτό μπορεί να συμβεί :

α. κατά ένα μέρος με  τη διαγραφή  παλιών πλασματικών απαιτήσεων. Για τη διαγραφή των πλασματικών απαιτήσεων υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας.

β. Με  τη διαγραφή επίσης των  ανέφικτων ως προς την είσπραξη τους,  χρόνιων απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Δημοτικού Κώδικα Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται η αδιαμαρτύρητη συνεργασία του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου μας,  η οποία κρίνεται υποχρεωτική και ως προϋπόθεση, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει τις αντίστοιχες κατά περίπτωση αποφάσεις.

γ. Με την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)  και τη λήψη κατά περίπτωση διοικητικών μέτρων.

δ. Με την ψήφιση κανονισμού για τους κοινόχρηστους χώρους, τον συστηματικό έλεγχο  τήρησης της νομιμότητας ως προς τη χρήση του, την επίλυση του θέματος των ανείσπρακτων μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων, σε συνδυασμό με τη συγκρότηση νομικής υπηρεσίας στο Δήμο, που θα διευκόλυνε πολύ σημαντικά το Τμήμα Εσόδων στο έργο του και στην απομείωση του καθυστερηματικού καταλόγου.

Το Τμήμα Εσόδων, παράλληλα, καταβάλλει προσπάθεια συμπλήρωσης της  μηχανοργάνωσης του αντικειμένου του, ενοποιεί τις καρτέλες των υπόχρεων για να έχει άμεσα τη συνολική εικόνα του οφειλέτη, παίρνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των οφειλετών και λαμβάνει όπου κρίνει αποτελεσματικότερα μέτρα  είσπραξης, πάντα σύμφωνα με το νόμο και τους ισχύοντες κανονισμούς του δήμου. Κρίσιμο είναι να επανέλθει στη θέση του Ταμείου ο υπάλληλος που μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της μηχανοργάνωσης των οφειλετών και της ταχύτερης είσπραξης ανεξόφλητων βεβαιωμένων οφειλών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΤΗ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ             Μέχρι 30/9

2011

1.064.296,52

2012

1.389.968.,86

2013

1.390.335,75

2014

1.300.492,66

Πίνακας 5

 Να υπογραμμιστεί ότι :

Η εισπραξιμότητα των ιδίων εσόδων ανάγεται σε ζήτημα υψηλής και άμεσης προτεραιότητας. Στις διατάξεις του Ν. 3852/2010,  στο άρθρο 277 έχει προβλεφθεί διάταξη αναφορικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εσόδων των ΟΤΑ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προβλέπονται ποινές στις περιπτώσεις αδράνειας.

Ήδη με εγκύκλιό του,  με ημερομηνία 26/9, το ΥΠΕΣ καλεί τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκήσουν τον συγκεκριμένο έλεγχο στους ΟΤΑ της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Όπως εισαγωγικά αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο του, το ΥΠΕΣ : «…το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2018/υποτομέας ΟΤΑ, περιλαμβάνει δημοσιονομικούς στόχους για την επίτευξη των οποίων απαιτείται η συστηματική προσπάθεια όλων των φορέων της Αυτοδιοίκησης. Σκοπός των τιθέμενων στόχων είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των διατιθέμενων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό πόρων, η είσπραξη των προϋπολογισθέντων ιδίων εσόδων και η μείωση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων.»

Καλούνται δε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ασκήσουν περιοριστική πολιτική εγγράφοντας χαμηλότερες δαπάνες στα λειτουργικά τους έξοδα.

7. Ως προς το σκέλος των εξόδων :

 Στα αποτελέσματα των δαπανών του 3ου τριμήνου διακρίνονται τα εξής :

  α)  Το ποσοστό των τιμολογηθέντων δαπανών σε σχέση με το σύνολο των προβλεπομένων δαπανών του προϋπολογισμού βρίσκεται στο εννιάμηνο στο 33,67 %.

  β) Το ποσοστό των συνολικά πληρωθέντων υποχρεώσεων σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες που τιμολογήθηκαν  βρίσκεται στο 91,32 %.

 γ) Η εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος και οι δαπάνες των επενδύσεων του Κ.Α. 7 εν γένει, βρίσκονται σε ευθεία αντιστοίχηση με την απόκλιση των εκτάκτων εσόδων και διαμορφώνεται στο 15,27% των προϋπολογισθέντων.

δ) Η εξόφληση οφειλών του δήμου παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) διαμορφώθηκε στο εννιάμηνο 79,43% των τιμολογηθέντων, χωρίς να ευθύνεται αποκλειστικά ο δήμος για την καθυστέρηση του υπολοίπου 20%,  και στο 73,85 % επί των προϋπολογισθέντων,

ε) Η εξυπηρέτηση των δανείων του Δήμου προς τις Τράπεζες βρίσκεται στο 100%.

Συνοπτικά οι δαπάνες  έως τον 9ο/2014 κατά κατηγορία εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα (6).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

ΔΑΠΑΝΕΣ  2014

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΘΕΝΤΑ (σε ετήσια βάση)

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ Μέχρι 30/9

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Μέχρι 30/9

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   Κ.Α. 6

5.245.593,55

2.839.415,58

2.491.539,87

47,50

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κ.Α.7

6.415.316,22

1.050.088,76

1.040.644,24

16,22

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ

449.994,20

418.360,80

332.299,40

73,85

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΥ

14.445.806,22*

4.864.015,60

4.441.797,62

30,75

*Πλέον Αποδόσεων και Χρηματικού Υπολοίπου 2013.

Πίνακας 6.

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/9/2014 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 Πίνακας 6α

8. Ως προς τη στοχοθεσία,  το 3ο τρίμηνο έκλεισε με θετικό πρόσημο,  στο  1,12%.

9. Τα ανεξόφλητα παραστατικά μειώθηκαν κατά 183.810,16 και από τις 606.027,35 που ήταν στο εξάμηνο, διαμορφώθηκαν στις 422.217,19 στο τέλος Σεπτεμβρίου.

10. Οι εισπράξεις του γ΄τριμήνου ανήλθαν σε 1.736.214,00 Ευρώ και οι πληρωμές σε 1.823.898,05 Ευρώ.

11. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου στις 30/9/2014 ανέρχονταν στο ποσό του 1.514.346,96 Ευρώ, και αναλύονται ως εξής : 

Τακτικά έσοδα 244.018,90 Ευρώ

Ανειδίκευτα έσοδα 114.403,30  Ευρώ και

Έκτακτα έσοδα 1.154.208,54 Ευρώ.

12. Παρατηρούμε ότι  τα τακτικά έσοδα του δήμου υπερβαίνουν τα έκτακτα. Η σχέση τακτικών – εκτάκτων αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη για την αξιολόγηση των θεμελιωδών μεγεθών ενός δήμου γιατί αποτυπώνει τη σχέση ίδιων και ξένων κεφαλαίων και σε προέκταση τη θεωρητική δυνατότητα βιωσιμότητας ενός δήμου με ίδιους πόρους.

            

ΤΑΚΤΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 30/9ου

ΕΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ

2011

2.493.540,64

1.774.332,45

2012

2.293.817,70

1.350.606,48

2013

2.193.051.01

1.484.586,32

2014

2.543.887,57

1.315.357,15

Πίνακας 7 

Πίνακας 7α

 

  • Να προσεχθεί όμως το γεγονός, ότι τα τακτικά έσοδα υπολείπονται των λειτουργικών δαπανών (πίνακας 8). Τούτο σημαίνει ότι κάποιες ανταποδοτικές υπηρεσίες είναι ελλειμματικές, και συγκεκριμένα στο δήμο μας η υπηρεσία 20 ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας είναι εμφανώς ελλειμματική. Δεν θα αργοπορήσει ο έλεγχος επ’  αυτού και η υποχρέωση εξισορρόπησης των εισροών εκροών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/9ου

 

 

ΕΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

 (έως 30/9ου)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ

 (έως 30/9ου)

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

%

2011

2.493.540,64

2.704.378,31

7,43

2012

2.293.817,70

2.570.483,97

10,76

2013

2.193.051.01

2.314.900,34

5,26

2014

2.543.887,57

2.839.759,29

10,42

Πίνακας 8

 Πίνακας 8α

Η ισοσκέλιση των μεγεθών αυτών μας κατευθύνει υποχρεωτικά είτε στην αύξηση των τακτικών εσόδων μέσω της αύξησης των δημοτικών προσόδων, είτε στη μείωση των λειτουργικών δαπανών. Και επειδή η αύξηση των δημοτικών τελών και φόρων θα είναι επώδυνο κοινωνικά στις παρούσες οικονομικές συνθήκες, θα πρέπει να εστιάσουμε με επιμονή τις προσπάθειες μας στο δεύτερο, δηλαδή στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, περιορίζοντας τα λειτουργικά κόστη.

         Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, όπως έχουμε όλοι αντιληφθεί, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση επιμερίζεται ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων της κεντρικής κυβέρνησης που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Το γεγονός αυτό υποχρεώνει με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υπαλληλικό προσωπικό και αιρετούς να  προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας, τις αποδόσεις, τις πρακτικές, τις πολιτικές και τις αποφάσεις μας στις νέες συνθήκες. Στο αυστηρό δηλαδή θεσμικό πλαίσιο τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων διαχείρισης, όσον αφορά τη συλλογή των εσόδων και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Καθώς, το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας και της οικονομικής διαχείρισης του δήμου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από τους δημότες και το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ,  ελέγχεται από τις προϊστάμενες αρχές ως προς την νομιμότητα και ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί και τις αποκλίσεις, η απόδοση των υπαλλήλων και η άσκηση της διοίκησης τίθενται σε νέο αυστηρότερο πλαίσιο, στο οποίο έχουμε καθήκον να ανταποκριθούμε.

Στη διάθεσή σας για περεταίρω διευκρινήσεις.

                                                     

                                                  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                      ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ»

 

Σετικά άρθρα
Creative People

Τελευταία Νέα